Latest news

Informatīvais paziņojums klientiem

SIA “LDZ CARGO” informē, ka 29.07.2020. tiek slēgta kravu operāciju veikšanai Rīga-Krasta stacija (kods 090505), vienlaikus stacijai Zemitāni tiek piešķirti divi papildus kodi: 094900 Zemitāni (3km Rīga-Krasta), 094807 Zemitāni (3km Rīga-Krasta eksp).

       Informējam klientus, ka paliek spēkā vagonu nosūtīšanai un pieņemšanai Rīga-Krasta stacijā saņemtie plāni, saskaņotie apjomi, īpašie nosacījumi, shēmas, maršruti u t.t.

       Ar Rīga-Krasta stacijas slēgšanu kravu operāciju veikšanai, zaudē spēku līgumi par vagonu padošanu un novākšanu uz/no privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru Rīga-Krasta stacijā. Vagonu padošanas/novākšanas pakalpojumu pēc 29.07.2020. SIA “LDZ CARGO” sniegts pamatojoties uz rakstisku pieteikumu, adresētu Šķirotavas kravu terminālam; pieteikuma iesniegšanas e-pasta adreses: PSG2RKR@ldz.lv un NCTS_KRAST2@ldz.lv. Pieteikumam būs nepieciešams pievienot tās privātās infrastruktūras, uz kuru ir lūgums padot/novākt vagonus, valdītāja atļauju (ja klients nav šīs privātās infrastruktūras īpašnieks) un privātās infrastruktūras valdītāja atļauju. Vagonu padošanas/novākšanas pakalpojums pamatojoties uz pieteikumiem tiks sniegts līdz brīdim, kad pēc vietējo instrukciju saskaņošanas tiks noslēgti jauni līgumi par vagonu padošanu un novākšanu. Uz pārejas periodu, līdz jaunu līgumu noslēgšanas brīdim, bet ne ilgāk ka līdz 31.10.2020., maksas par vagonu padošanas/novākšanas pakalpojumu aprēķinam tiks piemērots tarifa attālums, kas norādīts šobrīd spēkā esošajos līgumos.

      Vagonu padošanas/novākšanas un dīkstāves laika uzskaite tiks veikta saskaņā ar MK Noteikumiem: 08.04.2003. Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi” un 04.11.2002. Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu”.  Maksa par lokomotīves darbu un vagonu dīkstāvi  tiks noteikta  saskaņā ar Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu “LDZ CARGO-01”.

        Pavadzīmēs, kurās pēc 29.07.2020. kā galastacija tiks norādīta Rīga-Krasta stacija, par galastaciju tiks uzskatīta stacija Zemitāni ar attiecīgo kodu. Pieņemot pārvadāšanai kravu no klientiem, kuru pievedceļi tiek pievienoti Rīga-Krasta stacijai (saskaņā ar stacijas Rīga-Krasta TRA, kas ir spēkā uz 28.07.2020.), pārvadāšanas dokumentos par nosūtīšanas staciju tiks noradīta stacija Zemitāni ar attiecīgo kodu.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pierakstīties jaunumiem