Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virzienā no/uz Baltkrieviju

Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2023/1591 (2023. gada 3. augusts), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, turpmāk – Regula, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Baltkrieviju. Zemāk ir norādīta precizēta informācija par esošiem ierobežojumiem, kas ir papildināta ar Regulā minēto:

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā un tās iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, 38 personas un trīs vienības būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā izklāstītajā to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu