Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virzienā no/uz Krievijas Federāciju

Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2023/1216 (2023. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, turpmāk – Regula, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju. Zemāk ir norādīta precizēta informācija par esošiem ierobežojumiem, kas ir papildināta ar Regulā minēto:

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 71 personas un 33 vienības, kas ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu