Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par ierobežojumiem, kas attiecās uz sadarbību ar Krievijas Federāciju.

Saskaņā ar PADOMES REGULU (ES) 2022/879 (2022.gada 3.jūnijs), turpmāk – Regula, ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ieviesti   ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krievijas Federāciju:

 

 

    Aizliegts (Regulas 3.m.pants)  tieši vai netieši iegādāties, importēt un nodot  jēlnaftu vai naftas produktus, kas minēti Regulas 2022/879 XXV pielikumā:

  1. KN kods 270900- neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas,  kas atbilst HKN kodiem 27090010 un 27090090: 

27090010 - dabasgāzes kondensāti

27090090  - jēlnafta un citi jēlnaftas produkti kas iegūti no bitumena produktiem;

 

  1. KN kods KN 2710, kas atbilst HKN kodiem:

 

2721

lakbenzīns (vaitspirits)

2722

speciālais benzīns, cits

2723

aviācijas benzīns

2724

motora benzīns ar svina saturu līdz 0.013g/l

2725

motora benzīns ar svina saturu vairāk par 0.013 g/l

2726

aviācijas degviela, viegla

2729

vieglas eļļas no naftas bitumena materiāliem, citi

2731

vidēji smagas eļļas, aviācijas turbīnas degviela

2732

petroleja (izņemot aviācijas degvielu)

2739

vidēji smagas eļļas no naftas bitumena materiāliem, citi

2741

dīzeļdegviela

2742

gāzeļļa, cita

2743

mazuts viegls, īpaši viegls

2744

smagais mazuts

2745

smēreļļas atstrādātas

2746

smēreļļas neatstrādātas

2749

eļļas smagas no naftas bitumena materiāliem, citi

 

ja to izcelsme ir Krievijā vai tie tiek eksportēti no Krievijas.     

 

Minētos aizliegumus nepiemēro kravai – KN kods 270900:

  1. līdz 05.12.2022., ja piegāde veikta tuvākā laikā pēc vienreizējiem darījumiem, kas noslēgti un izpildīti pirms minēta datuma, ar noteikumu, ka valsts paziņo Eiropas Komisijai par šādiem darījumiem 10 dienu laikā no to pabeigšanas;
  2. tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 04.06.2022. ar noteikumu, ka par līgumiem valsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai līdz 24.06.2022.

 

Minētos aizliegumus nepiemēro kravai – KN kods 2710:

  1. līdz 05.02.2023., ja piegāde veikta tuvākā laikā pēc vienreizējiem darījumiem, kas noslēgti un izpildīti pirms minēta datuma, ar noteikumu, ka valsts paziņo Eiropas Komisijai par šādiem darījumiem 10 dienu laikā no to pabeigšanas;
  2. tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 04.06.2022. ar noteikumu, ka par līgumiem valsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai līdz 24.06.2022.

 

Minētos aizliegumus nepiemēro kravai – KN kods 270900 un kravai – KN kods 2710, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un krava tikai iekrauta Krievijā, bet izvesta no tās vai vesta tranzītā ar noteikumu, ka kravas izcelsme un īpašnieks nav no Krievijas.

 

 

 

      Aizliegts (3.n.pants) tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai finansējumu saistībā ar kravu (KN kods 270900 un KN kods 2710), kuru izcelsme ir Krievija vai kas ir eksportēta no Krievijas, transporta, t.sk pārkraušanas operācijas, uz trešām valstīm.

 

      Aizliegumu nepiemēro:

- līdz 05.12.2022. tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 04.06.2022.;

- ja krava tikai iekrauta Krievijā, bet izvesta no tās vai vesta tranzītā ar noteikumu, ka kravas izcelsme un īpašnieks nav no Krievijas.

 

 

      Lai turpinātu kravas (KN kods 270900 un KN kods 2710) piegādi no Krievijas Federācijas pamatojoties uz līgumiem, kas ir noslēgti pirms 04.06.2022., un ievērotu nosacījumu par nepieciešamību ziņot Eiropas Komisijai par šādiem līgumiem līdz 24.06.22022.,  klientiem ir nepieciešams iesniegt LR Ārlietu ministrijai informāciju par minētajiem līgumiem. Informācijas nosūtīšanai iesakām izmantot e-pasta adresi: sankcijas@mfa.gov.lv.

     

      Ja kravu – KN kods 270900 un KN kods 2710 - pārvadājumi tiks veikti vienreizējo darījumu izpildei, par šādiem darījumiem ir jāinformē LR Ārlietu ministrija.