Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par ierobežojumiem, kas attiecās uz sadarbību ar Baltkrievijas Republiku

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta 2024. gada 26. februāra PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/768, ar ko īsteno 8.a pantu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, regulu skatīt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L_202400768

Regula stāsies spēkā 28.02.2024.