Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem

Atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDZ) noteikumiem: Kravas vagonu tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanas noteikumi un Kravas vagonu tehniskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanas noteikumi, lai saņemtu pakalpojumu kravas vagona derīguma noteikšana/ kravas vagona tehniskā pārbaude sagatavojot to pārvadājumam, ir nepieciešams iesniegt  LDZ Vagonu tehniskās apkopes punktam (VTAP) pieteikumu.

Pieteikuma forma ir noteikta Kravas vagonu tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanas noteikumu 1.pielikumā. Pieteikumu jāiesniedz attiecīgajam VTAP uz e-pastu, ne vēlāk par 4 stundām pirms vēlamā pakalpojuma saņemšanas laika, ja pakalpojums nepieciešams laikā no plkst.08.00. līdz 20.00, un ne vēlāk kā līdz plkst.17.00, ja pakalpojums nepieciešams laikā no plkst.20.00 līdz 08.00. Lai savlaicīgi pieteiktu vagonus tehniskajai apkopei/pārbaudei, lūdzam minētajos termiņos iesniegt pieteikuma noformēšanai nepieciešamo informāciju [vagona numurs, stāvoklis (krauts/tukšs), pārvadājumam plānotās kravas nosaukums, kravas saņemšanas staciju un tranzīta dzelzceļiem] kravu terminālam, kas apkalpo stacijas, kurās Jūs plānojat iekraut vagonus (t.sk., ja ir plānots iekraut pēc vagona izkraušanas) tālākai nodošanai pārvadātājam SIA “LDZ CARGO”. 

 

 

SIA “LDZ CARGO”

Pārvadājumu organizācijas departamenta direktors                          o/p                   A.Tumars