Latest news

Izvēlne

Maksa par vagonu atrašanos uz koplietošanas sliežu ceļiem, gadījumos, kad vagonus aiztur kompetentās iestādes

 

Ar 2023.gada 16.jūniju stājas spēkā jauns Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDZ CARGO-01” 5.sadaļas “Maksa par papildoperācijām un citiem ar kravu pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem” 31.punkts un ar to saistītie grozījumi šī tarifa 3. pielikumā “Vagonu/konteineru dīkstāves uzskaites un maksas aprēķināšanas kārtība”.

 

  1. Jauns Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDZ CARGO–01” 5.sadaļas 31.punkts:

EUR

Nr. p.k.

Maksājuma nosaukums

Mērvienība

Likme

Piezīmes

1

2

3

4

5

31.

Maksa par vagonu atrašanos uz koplietošanas sliežu ceļiem, gadījumos, kad vagonus aiztur kompetentās iestādes

Ventspilī, Liepājā, Mangaļos, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Krustpilī, Šķirotavā, Zemitānos, Krievu salā, Bolderājā:

 

  • pārvadātājam nepiederošo

(t.sk. vagons ar ITE vai ATS, krava uz savām asīm, lokomotīves par katru sekciju)

 

par 1 stundu

(30 min. un vairāk noapaļo līdz pilnai stundai, mazāk – atmet)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,085

 

 

 

 

Maksu aprēķina

no brīža, kad ir pagājušas 24 stundas, kopš vagons faktiski ir aizturēts, līdz aizturēšanas pabeigšanas brīdim.

 

Maksa noteikta pamatojoties uz VAS “Latvijas dzelzceļš” Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu un manevru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

  • pārvadātājam piederošu

(t.sk. vagons ar ITE vai ATS)

- visi vagoni, izņemot transportierus

 

 

 

1,065

- transportieri līdz 12 asīm ieskaitot

 

1,315

- transportieri no 16 līdz 20 asīm ieskaitot

 

3,295

- transportieri ar 24 un vairāk asīm

 

5,015

 

  1. Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDz Cargo–01” 3.pielikuma “Vagonu/konteineru dīkstāves uzskaites un maksas aprēķināšanas kārtība” 17.punkts izteikts jaunā redakcijā:

 

“17. Vagonu/konteineru dīkstāves laiku, kuri aizturēti pārvadāšanas ceļā (t.sk. nosūtīšanas stacijā vai galastacijā) no LDZ CARGO neatkarīgu iemeslu dēļ (izņemot gadījumus, kad vagonus aiztur kompetentās iestādes, Tarifa 5.sadaļas 31.punkts) uzskaita no to faktiskā aizturēšanas brīža līdz aizturēšanas pabeigšanas brīdim.

Par aizturēšanas iemeslu uzskata apstākļus, kad LDZ CARGO rodas šķērslis tehnoloģisko darbību veikšanai ar vagonu/konteineru, lai izpildītu pārvadājuma līgumu.”

 

Papildus informējam, ka maksu par citiem pakalpojumiem, kas var rasties gadījumos, kad kompetentās iestādes aiztur vagonus/konteinerus, tiks aprēķināta pēc spēkā esošā Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa “LDZ CARGO-01” likmēm un noteikumiem vai attiecīgā līguma par pārvadājuma maksājumiem līgumlikmēm un nosacījumiem.