Latest news

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2023.gada II ceturksnim

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2023.gada 01.aprīļa līdz 2023.gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,002117 EUR/tkm (0,002117 eiro par vienu tonnas-kilometru).