Latest news

Izvēlne

SIA „LDz Cargo” paziņo pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likmi 2016.gada II pusgadam

Saskaņā ar tarifa „LDz Cargo–01” 6.paragrāfa 2.punktu un kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2016” 5.2.punktu periodam no 2016.gada 01.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

-0,000310 EUR/tkm (mīnus 0,000310 eiro par vienu tonnas-kilometru).

Kravu pārvadājumu tarifi