Latest news

SIA “LDZ CARGO” pārdod atklātā mutiskā izsolē dzelzceļa segtos kravas vagonus

SIA “LDZ CARGO” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli 200 (divi simti) 1-066-04, 11-066-05, 11-066-08 un 11-K001 modeļu dzelzceļa segtos kravas vagonus (uzbūves gads: 1966. – 1982.), turpmāk – Vagoni, kuriem nav veikti plānveida remonti un, kuriem ir beidzies normatīvais kalpošanas laiks, tādēļ tos ir aizliegts izmantot kravu pārvadājumos pa Krievijas Federācijas dzelzceļa publisko infrastruktūru. Vagoni tiek pārdoti kā lietu kopība.

Izsole notiks 2018.gada 10. jūlijā, plkst.13.00 Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, 3.stāvā, 12.kabinetā.

Izsoles sākumcena ir 980 600 EUR (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši seši simti eiro), kas veidojas no sertificēta vērtētāja noteiktās Vagonu tirgus vērtības 979 700 EUR un ar novērtēšanu saistītām izmaksām 900 EUR. Papildus nosolītai pirkuma maksai izsoles uzvarētājam būs jāmaksā pārdevējam 28,46 EUR par katru Vagonu, par Vagonu nogādāšanu uz Daugavpils staciju, kurā tiks veikta Vagonu nodošana pircējam. Minētām summām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar LR Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām.

Izsoles procedūra tiek organizēta saskaņā ar SIA “LDZ CARGO” apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

Par dalību izsolē un izsoles noteikumu izsniegšanu tiek noteikta izsoles dalības maksa 2000 EUR (divi tūkstoši eiro) tajā skaitā PVN, kas netiek atmaksāta izsoles dalībniekiem, kā arī netiek iekļauta pārdošanas cenā. Izsoles dalības maksai jābūt samaksātai uz SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV49NDEA000082999854 AS Luminor Bank, SWIFT kods  NDEALV2X, norādot maksājuma mērķi: “200 segto kravas vagonu izsoles dalības maksa”.

Izsoles procedūras sekmīgai norisei tiek noteikta izsoles drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas, t.i. 98060 EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit euro). Izsoles drošības naudai jābūt iemaksātai SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontā  Nr.LV49NDEA000082999854 AS Luminor Bank, SWIFT kods  NDEALV2X, līdz izsoles sākumam, norādot maksājuma mērķi: “200 segto kravas vagonu izsoles drošības nauda”. Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pārdošanas cenā, bet pārējiem izsoles dalībniekiem tā tiek atmaksāta, ja neiestājas neviens no izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.

Lai piedalītos izsolē, pretendentiem ir jāsamaksā izsoles dalības maksa, jāsaņem izsoles noteikumi, jāsamaksā izsoles drošības nauda un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz SIA “LDZ CARGO” pieteikums dalībai izsolē, pievienojot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.

Izsoles noteikumus pēc izsoles dalības maksas samaksāšanas, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt pie izsoles sekretāra Mārtiņa Plēsuma Dzirnavu ielā 147 k-1, 0-1 kab., Rīgā, tālr.67233439, 28231008 e-pasts: martins.plesums@ldz.lv, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, bet piektdienās līdz 14.30.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA