Latest news

SIA “LDZ Cargo” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli 8 (astoņas) lietotas dīzeļlokomotīves

 

            SIA “LDZ Cargo” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli 8 (astoņas) lietotas dīzeļlokomotīves. Lokomotīves tiek pārdotas 8 (astoņās) lotēs.

Izsole notiks 2020.gada 30.novembrī, plkst.10.00 Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, 3.stāvā, 12.kabinetā.

Izsoles sākumcena  ir:

Lote

Sērija

Numurs

Novērtējums kopā ar novērtēšanas izmaksām

Izsoles sākuma cena

Izsoles solis

Lote Nr.1

TEP70

0203

€ 116 950

€ 93 560

€ 5 000

Lote Nr.2

TEP70

0204

€ 116 150

€ 92 920

€ 5 000

Lote Nr.3

ČME3

3758

€ 83 250

€ 83 250

€ 5 000

Lote Nr.4

ČME3

4201

€ 92 650

€ 92 650

€ 5 000

Lote Nr.5

ČME3

4327

€ 86 550

€ 86 550

€ 5 000

Lote Nr.6

ČME3

4497

€ 82 850

€ 82 850

€ 5 000

Lote Nr.7

ČME3

4848

€ 84 850

€ 84 850

€ 5 000

Lote Nr.8

ČME3

5536

€ 88 050

€ 88 050

€ 5 000

 

              Par dalību izsolē un izsoles noteikumu izsniegšanu tiek noteikta izsoles dalības maksa 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi), un pievienotās vērtības nodoklis, kas netiek atmaksāta izsoles dalībniekiem, kā arī netiek iekļauta pārdošanas cenā. Šī dalības maksa tiek noteikta kā vienreizējs maksājums, neatkarīgi no tā vai persona vēlas piedalīties vienas vai vairāku lotu izsolē. Šī maksa netiek atmaksāta arī gadījumā, ja attiecīgā persona nolemj nepiedalīties izsolē. Izsoles dalības maksai jābūt samaksātai uz SIA “LDZ Cargo” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X,  norādot maksājuma mērķi: “Lokomotīvju izsoles dalības maksa”.

            Izsoles procedūras sekmīgai norisei tiek noteikta izsoles drošības nauda 10 % apmērā no izsoles atbilstošās lotes sākuma cenas. Izsoles drošības naudai jābūt iemaksātai SIA “LDZ Cargo” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X līdz izsoles sākumam, norādot maksājuma mērķi: Lokomotīvju izsoles drošības nauda par Loti Nr.____”, norādot par kuru loti tiek veikts maksājums.

            Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pārdošanas cenā, bet pārējiem izsoles dalībniekiem tā tiek atmaksāta, ja neiestājas neviens no izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.

            Lai piedalītos izsolē, pretendentiem ir jāsamaksā izsoles dalības maksa, jāsaņem izsoles noteikumi, jāsamaksā izsoles drošības nauda un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz SIA “LDZ Cargo” pieteikums dalībai izsolē, pievienojot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.

             Izsoles noteikumus pēc izsoles dalības maksas samaksāšanas, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt klātienē pie izsoles sekretāres Viktorijas Kuzmenko, Dzirnavu ielā 147 k1, 12.kab., Rīgā, tālrunis: 67233439,  20036226, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, bet piektdienās līdz 14.30. Vai elektroniski, atsūtot maksājuma uzdevumu par izsoles dalības maksas apmaksu uz e-pasta adresi: viktorija.kuzmenko@ldz.lv norādot uz kuru e-pasta adresi nosūtīt izsoles noteikumus.

 

        SIA „LDZ Cargo” garantē veikt apmaksu par izsoles sludinājuma publikāciju “Latvijas Vēstnesī”. Rēķinu par publikāciju lūdzam sūtīt SIA “LDZ Cargo” uz adresi Dzirnavu iela 147 k-1, Rīga, LV-1050.

SIA “LDZ Cargo” rekvizīti:

  • Vienotais reģistrācijas numurs Nr.40003788421;
  • Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 147 k-1, Rīga, LV-1050;
  • Norēķinu konts: LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA