Latest news

SIA “LDZ CARGO” pārdod atklātā mutiskā izsolē 11 dīzeļlokomotīves

SIA “LDZ CARGO” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli 11 (vienpadsmit) dīzeļlokomotīves: 6 (sešas) ČME3 sērijas manevru dīzeļlokomotīves Nr.3669, Nr.4331, Nr.4486, Nr.6152, Nr.6196, Nr. 6200; 2 (divas) TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīves Nr.0203, Nr.0204 un 3 (trīs) M62 sērijas maģistrālās dīzeļlokomotīves Nr.1440, Nr.1176, Nr.1638, kuras sasniegušas maksimāli pieļaujamo nobraukumu vai nav pieprasītas darbam un ir novietotas ilgstošajā rezervē. Lokomotīves tiek pārdotas vienpadsmit lotēs.

Izsole notiks 2020.gada 11.augustā, plkst.10.00 Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, 3.stāvā, 12.kabinetā.

Izsoles sākumcena ir:

Lote

Sērija

Numurs

Uzbūves gads

Rezervē novietošanas datums

Izsoles sākuma cena

Izsoles solis

Lote Nr.1

TEP70

0203

1990

---

€116950

€5000

Lote Nr.2

TEP70

0204

1990

10.2019.

€116150

€5000

Lote Nr.3

M62

1140

1974

----

€46250

€2500

Lote Nr.4

M62

1176

1971

10.2019.

€41450

€2000

Lote Nr.5

M62

1638

1975

10.2018.

€41650

€2000

Lote Nr.6

ČME3

3669

1981

06.2016.

€48350

€2500

Lote Nr.7

ČME3

4331

1983

10.2017.

€49750

€2500

Lote Nr.8

ČME3

4486

1984

08.2016.

€49750

€2500

Lote Nr.9

ČME3

6152

1988

12.2014.

€50350

€2500

Lote Nr.10

ČME3

6196

1988

11.2014.

€50350

€2500

Lote Nr.11

ČME3

6200

1988

10.2014.

€50350

€2500

 

 

Par dalību izsolē un izsoles noteikumu izsniegšanu tiek noteikta izsoles dalības maksa 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi), un pievienotās vērtības nodoklis, kas netiek atmaksāta izsoles dalībniekiem, kā arī netiek iekļauta pārdošanas cenā. Šī dalības maksa tiek noteikta kā vienreizējs maksājums, neatkarīgi no tā vai persona vēlas piedalīties vienas vai vairāku lotu izsolē. Šī maksa netiek atmaksāta arī gadījumā, ja attiecīgā persona nolemj nepiedalīties izsolē. Izsoles dalības maksai jābūt samaksātai uz SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X,  norādot maksājuma mērķi: “Lokomotīvju izsoles dalības maksa”.

            Izsoles procedūras sekmīgai norisei tiek noteikta izsoles drošības nauda 10 % apmērā no izsoles atbilstošās lotes sākuma cenas. Izsoles drošības naudai jābūt iemaksātai SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X līdz izsoles sākumam, norādot maksājuma mērķi: Lokomotīvju izsoles drošības nauda par Loti Nr.____”, norādot par kuru loti tiek veikts maksājums.

Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pārdošanas cenā, bet pārējiem izsoles dalībniekiem tā tiek atmaksāta, ja neiestājas neviens no izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.

Lai piedalītos izsolē, pretendentiem ir jāsamaksā izsoles dalības maksa, jāsaņem izsoles noteikumi, jāsamaksā izsoles drošības nauda un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz SIA “LDZ CARGO” pieteikums dalībai izsolē, pievienojot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.

Izsoles noteikumus pēc izsoles dalības maksas samaksāšanas, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt klātienē pie izsoles sekretāres Viktorijas Kuzmenko, Dzirnavu ielā 147 k1, 12.kab., Rīgā, tālrunis: 67233439,  20036226, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, bet piektdienās līdz 14.30. Vai elektroniski, atsūtot maksājuma uzdevumu par izsoles dalības maksas apmaksu uz e-pasta adresi: viktorija.kuzmenko@ldz.lv norādot uz kuru e-pasta adresi nosūtīt izsoles noteikumus.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pierakstīties jaunumiem