Latest news

SIA “LDZ CARGO” informē par darba procesa organizēšanu pēc Rīga Krasta stacijas slēgšanas

     

      29.07.2020. tika slēgta kravu operāciju veikšanai Rīga-Krasta stacija (kods 090505), kravu operācijas tika pārceltas uz staciju Zemitāni, kurai tiek piešķirti divi papildus kodi: 094900 Zemitāni (3km Rīga-Krasta), 094807 Zemitāni (3km Rīga-Krasta eksp).

      Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un Valsts Ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi (turpmāk – VID MP) tika saskaņots, ka kravai, kuru saskaņā ar dzelzceļa pavadzīmē norādīto ir jānogādā līdz galastacijai Zemitāni, par bāzes staciju ir noteikta Šķirotava un kā uzraudzības muitas iestāde - MKP 0210. Pamatojoties uz minēto, uz galastaciju Zemitāni (kodi: 095000, 094900, 094807) adresētā krava tiks aizturēta bāzes stacijā Šķirotava muitas formalitāšu kārtošanai.

      Ar VID MP ir saskaņota “Pagaidu kārtība vagonu ar kravām, kas atrodas muitas uzraudzībā, padošanai uz brīvās zonas uzņēmumu, muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu (bāzes stacija “Šķirotava” - galastacija “Zemitāni”)”, turpmāk – Pagaidu kārtība (pielikumā). Atbilstoši minētajai pagaidu kārtībai, kravas saņēmējiem pēc informācijas saņemšanas par kravas piegādi uz bāzes staciju, ir jāsaskaņo ar brīvās zonas uzņēmumu vai atļaujas turētāju preču ievešana brīvās zonas uzņēmuma teritorijā, muitas noliktavā vai preču pagaidu uzglabāšanas vietā un jāiesniedz MKP0210 un Šķirotavas kravu terminālam iesniegums muitas formalitāšu kārtošanai.

     Lai operatīvi organizētu vilcienu formēšanu Šķirotavas stacijā un ievērojami samazinātu laiku vilcienu sastāva saformēšanai un nosūtīšanai kravas saņēmējiem galastacijā Zemitāni, SIA “LDZ CARGO” aicina kravas saņēmējus ievērot Pagaidu kārtībā noteikto, operatīvi un atbilstoši Pagaidu kārtībai iesniegt Šķirotavas kravu terminālam informāciju par muitas procedūras piemērošanu.

       Kravas saņēmēji, kuri visas pienākušās kravas saņem tikai brīvajā zonā un brīvas zonas turētājs piekrīt  vagonu padošanai brīvās zonas uzņēmuma teritorijā,  var  noformēt vēstuli ar minētās informācijas apliecinājumu, kas būs spēkā ilgāku laiku, piemēram,- līdz gada beigām. Noformējot šādu vēstuli, tajā ir jānorada, ka: kravas saņēmējs (nosaukums un reģ.numurs) apliecina, ka viņam ir brīvas zonas turētāja (nosaukums) atļauja ieviest kravu (kravas nosaukums) Brīvajā zonā un šī atļauja ir derīga līdz noteiktajam periodam (datums). Minēto vēstuli iesniedz: 1) SIA “LDZ CARGO” uz e-pasta adresi: ncts_krast-4@ldz.lv, 2) MKP 0210 uz e-pasta adresi: MKP.0210.DZC@vid.gov.lv 3) Brīvas zonas uzņēmumam, - lai vienlaicīgi informētu iesaistītās puses par vagonu pieņemšanu Brīvajā zonā. Saņemot šādu vēstuli, SIA “LDZ CARGO” vagonu padošanu izkraušanai saskaņos ar kravas saņēmēju. Pirms vagonu padošanas brīvās zonas uzņēmuma teritorijā, kravas saņēmējam klātienē, vai izmantojot EDS, jāinformē MKP 0210 par preču ierašanos (iesniegums un tranzīta pavaddokumentu kopijas). Pēc vagonu padošanas izkraušanas vietā brīvajā zonā, kravas saņēmējam, klātienē vai izmantojot EDS, jāinformē MKP 0210 par preču ieviešanu brīvās zonas uzņēmuma teritorijā, kā arī jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina preču ņemšanu brīvās zonas uzskaitē. MKP 0210, atbilstoši muitas kontroles rezultātiem, reģistrē EMDAS tranzīta deklarācijai atbilstošo kontroles rezultātu kodu. Preces atļauts izkraut pēc tranzīts procedūras noslēgšanas.  

      Ar kravas saņēmējiem, kuri noformē nākamo muitas procedūru bāzes stacijā Šķirotava, tiks  noslēgts līgums par vagonu aizturēšanu Šķirotavas stacijā (sadarbības līguma paraugs pielikumā), lai atrunātu vagonu aizturēšanas un dokumentu iesniegšanas  kārtību. Saskaņā ar minēto līgumu, kravas saņēmējam tiek dots divu stundu bezmaksas laiks, lai nokārtotu muitas formalitātes. Lai maksimāli samazinātu vagonu ar kravu aizturēšanas laiku Šķirotavas stacijā, aicinām kravas saņēmējus izmantot muitas formalitāšu kārtošanai  EMDAS sistēmu (informācija par ieslēgšanu šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/ka-klut-par-emdas-lietotaju), kā arī piedāvājam iespēju saņemt iepriekšējo informāciju par kravu no SIA “LDZ CARGO”, iekļaujot šo nosacījumu sadarbības līgumā.

Pielikumā:

1) Pagaidu kārtība (stājās spēkā ar 04.09.2020 g.) ar 2 pielikumiem:

2) Līgums par vagonu aizturēšanu atmuitošanai Šķirotavas stacijā (paraugs).  

 

Kontakti informācijas  un konsultācijas saņemšanai:

Iesnieguma iesniegšanai

Šķirotava stacija 67235166

Līguma par vagonu aizturēšanu atmuitošanai Šķirotavas stacijā noslēgšanai

KPOM 67234323

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Pierakstīties jaunumiem