Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2017.gada I pusgadam

Saskaņā ar Kravu tranzītpārvadājumu tarifa „KTT-LV/2016” 1.sadaļas 5.punkta 5.2. apakšpunktu un Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifa „LDz Cargo–01” 1.sadaļas 6. paragrāfa 2.punktu periodam no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 30.jūnijam noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

-0,000254 EUR/tkm (mīnus 0,000254 eiro par vienu tonnas-kilometru).