Latest news

Izvēlne

No 2014.gada 26.septembra SIA „LDz Cargo” stājas spēkā papildinājums Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifā „LDZ CARGO-01”

Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifā „LDZ CARGO-01” 5. sadaļas «Maksa par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem» 15.punkts „ Maksa par informācijas sniegšanu” tiek papildināts ar 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr.

p.k.

Maksājuma nosaukums

Mērvienība

Maksas lielums

Piezīmes

1

2

3

4

5

15.3.

par klientiem obligātas iepriekšējas informācijas ievadi elektroniskā veidā par kravām, kas tiek izvestas eksporta satiksmē virzienā uz Baltkrievijas Republiku vai Krievijas Federāciju, tajā skaitā tranzītā caur šo valstu teritorijām

vagons,

konteiners,

ritošā sastāva vienība uz savām asīm, kas noformēta kā krava

EUR 18.76

Pēc klienta pieprasījuma.