Latest news

Atklāta izsole kravas vagonu pārdošanai

SIA „LDZ CARGO” 2015.gada  30.novembrī organizē atklāto izsoli kravas vagonu pārdošanai, kopumā 308 (trīs simti astoņi)  vagoni, kuriem ir beidzies kalpošanas termiņš, t.sk.: 254 (divi simti piecdesmit četri) pusvagoni, uzbūvēti 1977.- 1982.g.g., 38 (trīsdesmit astoņi) segtie vagoni, uzbūvēti 1965.- 1967.g.g., 16 (sešpadsmit) cisternas, uzbūvētas 1965.- 1967.g.g.  Vagonu pārdošanas sākumcena ir vagonu bilances vērtība. Vagonus var iegādāties šādi:

  • visu kopumu – 308 vienību skaitā par sākuma cenu EUR 3703048,77 (trīs miljoni septiņi simti  trīs tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 77 centi), neieskaitot PVN;
  • atsevišķi katrā vagonu veidā iekļauto kopējo vagonu skaitu: pusvagoni – 254 vienības par sākuma cenu EUR 3321201,17 (trīs miljoni trīs simti divdesmit viens tūkstotis divi simti viens euro un 17 centi), neieskaitot PVN; segtie vagoni – 38 vienības par sākuma cenu EUR 252337,80 (divi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 80 centi), neieskaitot PVN, cisternas – 16 vienības par sākuma cenu EUR 129509,80 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņi euro un 80 centi), neieskaitot PVN;
  • viena vai vairāku vagonu veida vienu vai vairākus vagonus par sākuma cenu, kas ir norādīta Vagonu pārdošanas izsoles nolikuma pielikumā.

Pretendentiem, lai saņemtu Vagonu pārdošanas noteikumus un Vagonu pārdošanas izsoles nolikumu, ir jāpārskaita uz SIA “LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV49NDEA000082999854  “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods  NDEA LV2X,  dalības maksu EUR60,50 (sešdesmit euro un 50 centi) apmērā, t.sk. PVN 21% EUR10,50 (desmit euro un 50 centi),  maksājumā dokumentā norādot samaksas mērķis: Vagonu pārdošanas izsoles dalības maksa.  Dalības maksa netiek atmaksāta.

Izsolē var piedalīties pretendenti, kas iepazinās ar  Vagonu pārdošanas noteikumiem un Vagonu pārdošanas izsoles nolikumu, piekrīt to nosacījumiem un ir samaksājuši nodrošinājuma summu EUR1000,00 (viens tūkstotis euro). Nodrošinājuma summa tiek atmaksāta Vagonu pārdošanas izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā. 

Vagonu pārdošanas noteikumus un Vagonu pārdošanas izsoles nolikumu var saņemt, uzrādot maksājuma uzdevumu par dalības maksas samaksu, pēc adreses: Dzirnavu ielā 147 k-1,  Rīgā, LV-1050;  8.kab., darba dienās no plkst.09:00  līdz plkst.17:00;  kontaktpersona – izsoles komisijas locekle – Rita Visotina; tālr.67234102, e-pasts: rita.visotina@ldz.lv.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem